Podziękowanie dla Pana Balińskiego

Utworzono: wtorek, 18, grudzień 2012 21:04
Odsłony: 1754

Serdecznie dziękujemy
Panu Janowi Balińskiemu
za przekazanie dla Biblioteki publikacji własnego Autorstwa


Ppor. Jan Baliński ps. „Kruk”, żołnierz AK, Prezez Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, redaktor „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości”, poeta „(...)  a przede wszystkim prawy i kochający ludzi Człowiek, traktujący sprawę ojczystych ścieżek jako wręcz osobistą. Właśnie te ścieżki, poznani na nich ludzie, obok Kościoła i Rodziny, najbardziej wpłynęły na ukształtowanie ... postawy życiowej i poetyckich wyborów  ...” [Autora] [z noty]

 
-    Zniewolone półwiecze [zbiorek wierszy]
-    W karczewskich szeregach Armii Krajowej
-    Ocalmy od zapomnienia  Z działalności AK w Karczewie (1) – Dryżyna „Sokoła”
    [w:] „Barbakan” Kwartalnik Turystyczno-krajoznawczy Mazowsza nr 1(140), 1990,
    s. 23-30
-    Zaczarowany kraj ; Odnalezienie [wiersze] [w:] „Gościniec” Polskiego
    Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, nr 1(39), 2012, s.11
-    Wezwanie  [wiersz] [w :] Z wiarą wiar : rodacy wobec śmierci Jana Pawła II
    modlitwy, wiersze, diariusze, medytacje, s.26/27
-    Wielki krajoznawca wzorem dla młodzieży kolejarskiej
    [w:] Biuletyn Informacyjny O/Śródmieście im.A.Janowskiego nr 4/65, 1987 s.17                  
-    [wiersze] serii  „Śmiech-to zdrowie!”  :  Lżej iść pracy torem z werwą i humorem
                                           :  Pozostaw w spadku coś o sobie bratku
                                           : Wesoły krok przez cały rok
-    Ogólnopolskie Zjazdy Katedr Rachunkowości we fraszkach Jana Balińskiego


Pan Jan odwiedził naszą Bibliotekę wraz z siostrą Panią Krystyną Balińską. Zwracał uwagę na  szereg istotnych informacji zawartych w publikacjach. Przekazany nam zbiór zostanie włączony w nasze Regionalia. Oprócz wyż/wym publikacji otrzymaliśmy również Wykaz ważniejszych błędów powstałych w druku, do broszury 250 lat Kościoła Św.Wita w Karczewie.

Anna C.Kostyra
dyrektor Biblioteki

F o t o r e l a c j a