Dzisiaj jest: 20 Czerwiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał

KONTAKT

ARCHIWUM

SZUKAJ

Z GALERII


NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

POCZTA

POCZTA Logowanie

STATYSTYKA

Dzisiaj123
Wczoraj363
W tym tygodniu1229
W tym miesiącu7245
Odwiedziny łączne132978

VALIDATE

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Książki z Instytutu Pamięci Narodowej

  „Biblioteka na to czeka”


Informujemy, że otrzymaliśmy książki w ramach projektu Instytutu Pamięci Narodowej pod hasłem „Biblioteka na to czeka” przy wsparciu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz  Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, którego celem jest wspieranie bibliotek publicznych.
Z udostępnionych na stronie http://www.dlabibliotek.ipn.gov.pl/  publikacji wybraliśmy 17 tytułów.

 

Artyści władzy, władza artystom       red. Andrzej Chojnowski, Sebastian Ligarski

    Seria „Dziennikarze-Twórcy-Naukowcy” podejmuje niezwykle interesujący temat funkcjonowania wymienionych środowisk w systemie totalitarnym. W powszechnej opinii środowisko dziennikarskie należało do najbardziej zaangażowanych w budowę nowego ustroju w powojennej Polsce. Dziennikarze stanowili fundament propagandy, uosobienie kłamstwa i fałszu. W publikacji zaprezentowano przykłady postaw żurnalistów, pokazując postępującą w czasie polaryzację tego środowiska oraz mechanizmy działania aparatu bezpieczeństwa wobec tej grupy zawodowej. 

 

 

Generał August Emil Fieldorf „Nil”     wybór i oprac. Wiesława Młynarczyk, Monika Koszyńska

    Publikacja zawiera scenariusze trzech lekcji interdyscyplinarnych (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie) prezentujące gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” -  dowódcę Kedywu Komendy Głównej AK – w kontekście paradoksów polskiej historii XX wieku. Zestaw materiałów uzupełniają zdjęcia z filmu Generał „Nil” w reżyserii Ryszarda Bugajskiego oraz Multimedialny Pakiet Edukacyjny. Materiały mogą być wykorzystane w szkole ponadgimnazjalnej przy omawianiu następujących zagadnień:
-    stosunek władz komunistycznych do żołnierzy AK
-    polskie powojenne podziemie niepodległościowe
-    represje stalinowskie
-    aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej

 

Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej
(stan na dzień 31 grudnia 2008 roku)         red. nauk. Jerzy Bednarek, Rafał Leśkiewicz

    Na Instytut Pamięci Narodowej nałożony został obowiązek gromadzenia i opracowania dokumentów wytworzonych od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., a także organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wzrastające zainteresowanie archiwaliami IPN sprawiło, że stało się konieczne  opracowanie Informatora, który prezentuje realny stan zasobu archiwalnego.

 

 

 Letnia Szkoła Historii najnowszej 2007. Referaty      red. Monika Bielak, Łukasz Kamiński

    W roku 2007 w Warce k. W-wy odbyły się zajęcia Letniej Szkoły Historii Najnowszej, zorganizowanej przez Biuro Edukacji Publicznej IPN, z myślą o doktorantach i studentach  starszych lat, podejmujących w swoich badaniach problematykę związaną z najnowszymi dziejami Polski. W programie szkoły znalazły się wykłady wybitnych znawców historii najnowszej, dyskusje, zajęcia seminaryjne oraz warsztaty. Każdy z uczestników szkoły zobowiązany był także do przygotowania i zaprezentowania ok. 20 minutowego referatu nt własnych planów badawczych.

 

 

Międzyszkolny Komitet Oporu     red. Benita Sokołowska-Pabjan, Marek Drozd, Waldemar Kras

    Bogato ilustrowany album poświęcony założonej w latach osiemdziesiątych we Wrocławiu podziemnej organizacji młodzieżowej Międzyszkolny Komitet Oporu. Do albumu została dołączona płyta zawierająca skany pism „Szkoła podziemna” i „Szkoła”.

 

 

 

 

 

Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich        Marek Gałęzowski

    Książka upamiętnia tych dzielnych ludzi, którzy dokonali niełatwego, wyróżniającego ich jednak ponad ogół mieszkańców ziem dawnej Rzeczpospolitej, wyboru wzięcia udziału w walce o niepodległość Polski, którzy – jak mówił komendant I Brygady Józef Piłsudski - „porywali się z motyką na słońce, dmuchali przeciw wichurze nieufności, pogardy dla tych, co się ważą na takie szalone czyny” . Losy tych ludzi stanowią przykład tego, ze stosunki polsko-żydowskie nie zawsze sprowadzały się do sytuacji konfliktowych.

 

 

Niepodległość     red. Marek Gałęzowski, Jan M. Ruman

    Książka jest hołdem złożonym wybitnym przywódcom i szeregowym żołnierzom, doświadczonym strategom i uczniom, a często także uczennicom dla których wskrzeszenie Niepodległej Rzeczypospolitej było najważniejszym życiowym zadaniem, dla których wolność Polski była wartością cenniejszą niż życie. Miłość Ojczyzny nie może stać się tylko pustym sloganem. Pokolenia, które nie musiały składać tak wielkiej ofiary cierpień i krwi za odzyskanie i zachowanie wolności, są dłużnikami tych, którzy oddali wszystko, abyśmy mogli żyć w wolności.

 

 

Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 1976–1989/1990
Justyna Błażejowska

    Drugi obieg wydawniczy PRL, choć stanowił ewenement nie tylko w skali tzw. krajów demokracji ludowej, ale i całego świata, do tej pory nie doczekał się całościowego opracowania. Książka, oparta zarówno na relacjach, jak i materiałach archiwalnych zgromadzonych m.in. w IPN, jest pierwszą próbą monografii tego zjawiska.

 

 

 

Polskie dzieci na tułaczych szlakach 1939-1950     red. Janusz Wróbel, Joanna Żelazko

    Książka dzieli się na trzy części. Pierwsza zawiera teksty referatów wygłoszonych podczas konferencji naukowej zorganizowanej wspólnie przez IPN i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w listopadzie 2007 r. Druga ukazuje losy dzieci ewakuowanych za Związku Sowieckiego poprzez pryzmat wspomnień dziewięciorga z nich. Część trzecia zawiera dokumenty, głównie pisma urzędowe i noty dyplomatyczne dot. sytuacji Polaków przed i po ewakuacji, rozmieszczenia ich w różnych krajach świata i zabiegów władz polskich w Warszawie o sprowadzenie dzieci do kraju.
Całość uzupełnia materiał ilustracyjny.

 

Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach z archiwów służb specjalnych

    Wydawnictwo powstało w wyniku prac polsko-rosyjskiej grupy roboczej. Publikacja prezentuje unikalne dokumenty dot. Powstania Warszawskiego 1944 r. i późniejszych losów powstańców w języku polskim i rosyjskim w tym m.in. protokoły z przesłuchań, meldunki. Publikacja zawiera ponad 100 fotografii i ilustracji pochodzących z zasobu IPN, FSB Federacji Rosyjskiej, archiwum federalnego w Koblencji, Instytutu Zachodniego w Poznaniu oraz ze zbiorów prywatnych. 

 

 

 

Pretorianie. Polski Samodzielny Batalion Specjalny i Wojska Wewnętrzne
18 X 1943 – 26 III 1945        Anna Grażyna Kister

    Publikacja przedstawia historię jednej z polskich jednostek wojskowych związanych w 1943 r. na terenie ZSRR, Polskiego Samodzielnego Batalionu Specjalnego. Jego wyjątkowość polegała na tym, że został stworzony przez sprawdzonych i wiernych Moskwie polskich komunistów i miał stanowić elitarny oddział przygotowujący kadry dla komunistycznych służb specjalnych i wojsk wewnętrznych. Nigdy nie zrobili karier politycznych, ale to dzięki  ich ochronie i walce z przeciwnikami politycznymi komuniści mogli zbudować uległy wobec nich system system partii politycznych i administrację państwową.

 

„Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989     Ryszard Terlecki

    Wiosną 1989 R. nikt – ani liderzy opozycji, ani władze PRL – nie mógł przewidzieć dalszego rozwoju wydarzeń. Komuniści chcieli utrzymać się przy władzy za cenę dopuszczenia opozycji do ograniczonego udziału w zarządzaniu państwem. Opozycja chciała wykorzystać nadarzającą się okazję do uzyskania dobrej pozycji startowej do dalszej walki o wolną Polskę. Obie strony odniosły sukces : komuniści dostali szansę wkomponowania się w polityczny establishment III Rzeczypospolitej, a solidarnościowa rewolucja mogła zakończyć się samoograniczającym się zwycięstwem.

 

 

 Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981–1983     Tadeusz Ruzikowski

    Autor przedstawia historię stanu wojennego w Warszawie oraz byłym województwie stołecznym. Opisuje poczynania aparatu władzy, różnorodne formy sprzeciwu społecznego, aktywność opozycji oraz szykany i represje wobec niej, działania Kościołów chrześcijańskich, a także ówczesne problemy dnia powszedniego. Publikację wzbogacają fragmenty relacji świadków wydarzeń : członków PZPR, komisarzy wojskowych, działaczy opozycji różnego szczebla i przedstawicieli środowisk kościelnych.

 

 

„Twórczość obca nam klasowo”. Aparat represji wobec środowiska literackiego 1956–1990
[red.nauk. Andrzej Chojnowski, Sebastian Ligarski]

    Kolejna publikacja serii „Dziennikarze-Twórcy-Naukowcy”  … Przykłady działań operacyjnych prowadzonych przez SB wskazują, że wiele niewyjaśnionych zdarzeń , a także utworów literackich miało swój początek w gmachu MSW. Publikacje tej serii wskazują w jakim stopniu podejmowane przez PZPR i aparat bezpieczeństwa próby spacyfikowania środowisk twórczych były skuteczne.

 

 

 Z dziejów Biblioteki „Kultury” 1946-1966    Małgorzata Ptasińska-Wójcik

    W 1946 roku Jerzy Giedroyc założył Instytut Literacki, jedną z najważniejszych oficyn polskiej emigracji. Publikacja ukazuje politykę wydawniczą Giedroycia, odsłania relacje między nim a autorami, a także unaocznia sytuację pisarzy za „żelazną kurtyną”. Podsumowuje dorobek pierwszego dwudziestolecia oficyny i wskazuje na niespotykaną różnorodność ofert wydawniczej.

 

 

 

„Żeby Polska była polska!” Antologia publicystyki konspiracyjnej podziemia
narodowego 1939–1950

    Antologia dokumentów dot. myśli politycznej ruchu narodowego z lat 1939/1950  –  materiały propagandowe, publicystyka prasy konspiracyjnej, broszury i ulotki propagandowe. W tomie dominuje problematyka polityczna. Wiele miejsca poświęcono zagadnieniom społecznym  i gospodarczym, a także publicystyce historycznej, stosunkowi do mniejszości narodowych, religii, tradycji narodowych, cnót i przywar. Całości dopełniają reportaże z walk oraz informacje o prześladowaniach ludności Polski przez okupantów.

STOPKA